-=-=-=-=- NIEOFICJALNA  STRONA  DOMOWA  POLSKIEGO KRĘGU  TĘCZOWEJ  RODZINY -=-=-=-=-

Zdjęcia archiwalne 

z czwartego spotkania Polskiej Rodziny Rainbow

jakie odbyło się w dniach 12 - 23 maja 2005 r , na Jaworniku.